fbpx Is het aangegeven rendement netto of bruto? | Dminvest

Telefoon:+32 492 22 28 12

E-mail:office@dminvest.eu

Is het aangegeven rendement netto of bruto?

Wanneer wij de term ‘rendement’ gebruiken, bedoelen we meestal het nettorendement. Dat is dus uw brutohuurinkomst min alle kosten. Die kosten verschillen per project en worden op voorhand besproken. Het gaat dan o.a. over jaarlijkse gemeenschappelijke kosten, onroerende belastingen, belastingen op huurinkomsten, commissies van de verhuurbedrijven, verzekeringen … Belangrijk om te weten is ook dat we de potentiële jaarlijkse meerwaardestijging van het vastgoed niet meerekenen bij onze vermelde rendementen.