nl

DM Invest | De belangrijke rol van een advocaat bij de eigendomsoverdracht in Spanje

Fiscaal
06-01-2021

De belangrijke rol van een advocaat bij de eigendomsoverdracht in Spanje

Bij het kopen van een woning in Spanje is het verstandig om een advocaat in te schakelen.  Zo zijn de verkopers bijvoorbeeld niet verplicht om verborgen gebreken te melden.

Bij het kopen van een woning in Spanje is het verstandig om een advocaat in te schakelen.  Zo zijn de verkopers bijvoorbeeld niet verplicht om verborgen gebreken te melden. De rol van de Spaanse notaris is ook beperkt. Hij ziet er voornamelijk op toe dat de belangen van de overheid worden behartigd en dat de belastingen worden geïnd.

 

De advocaat controleert wie de juridische eigenaar is van de woning en of er geen openstaande schulden zijn. Hij gaat ook na of  de juiste bouwvergunningen aanwezig zijn. De koper van een woning zonder correcte bouwvergunning kan in de toekomst als eigenaar worden geconfronteerd met administratieve boetes wegens het ontbreken hiervan. In sommige gevallen kan hij zelfs verplicht worden om de woning af te breken.

 

Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht. Maar omdat het bij de aanschaf van een woning steeds om grote bedragen gaat, kan je je beter zoveel mogelijk indekken. Jouw advocaat werkt voor jou en staat te uwen dienste, niet ten dienste van de verkopende partij en ook niet ten dienste van de makelaar.

 

De taken van een advocaat bij de aankoop van een onroerend goed
 

Nagaan of de verkoper de wettige eigenaar is van de woning
Nagaan of er schulden op de woning staan: beslagen, hypotheken en andere rechten.
Nagaan of het onroerend goed over de juiste vergunningen beschikt
Nagaan of alle gemeenschappelijke kosten betaald werden door de verkoper. Ook de kosten van de nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit.
Contactpersoon met de notaris.
Regelen van een notariële volmacht als je zelf niet bij de overdracht aanwezig kan zijn.
Het opstellen van de koopovereenkomst en de betalingsvoorwaarden.
Controle of er geen zaken lopen met betrekking tot een niet verleende bouwvergunning
Advies geven hoe je het vastgoed op je naam zet, op je onderneming of op je kinderen.
 

Indien je het Spaans niet volledig machtig bent is het toch wel belangrijk dat de Spaanse advocaat goed Engels spreekt of dat er op het advocatenkantoor iemand werkt die Nederlands spreekt. Dat maakt de communicatie een heel stuk vlotter.

 

Ken je geen advocaat kent in Spanje, dan kunnen we met DM Invest en onze vele jaren ervaring in Spanje één of meerdere advocaten voorstellen waaruit je kan kiezen.  
 

Schrijf je in

Blijf op de hoogte