nl

DM Invest | Privacy

Privacy policy

Algemeen

DM Invest, DM Invest Spaans Vastgoed, DM Invest Properties Int. BV neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus.

 

Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens

DM Invest kan persoonsgegevens over u verwerken, met name deze die u zelf bij het invullen van een contactformulier op de website heeft verstrekt, en dit om een optimale dienstverlening aan te bieden en u adequaat te informeren over onze vastgoedprojecten en evenementen.

Hierbij worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam,

  • Uw adresgegevens,

  • Uw telefoonnummer of gsm-nummer,

  • Uw e-mailadres,

  • Uw IP-adres

Uw persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u afgesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening en opvolging.

Ook voor productontwikkeling en voor optimalisering van onze dienstverlening kunnen uw gegevens verwerkt worden.

Daarnaast kunnen uw gegevens om wille van wettelijke redenen zoals boekhouding, voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude bewaard of verwerkt worden.

Wij selecteren onze partners in onze activiteiten met de grootste zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kunnen wij met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling. Indien wij persoonsgegevens verwerken ten einde u te interesseren voor onze producten en diensten, kunt u hiertegen te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. Wij zullen deze verwerking dan terstond beëindigen. Uw verzoeken en verzet dient u te sturen aan: office@dminvest.eu.

 

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.

 

Wat willen wij van u weten?

1. Voor- achternaam

Om u bij onze verdere communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken en bedienen, gebruiken we graag uw persoonlijke gegevens.

2.  Adres en woonplaats

De meeste voorstellen en aanbiedingen overhandigen wij tijdens een afspraak met u persoonlijk of sturen wij u per e-mail op. Maar sommige informatie sturen wij naar uw (t)huisadres toe.

3. Telefoonnummer

Het kan zijn dat wij contact met u op moeten nemen over de opvolging van uw aanvraag. Wij bellen nog even als er verdere vragen zijn of ter opvolging. Soms bellen we na een aanvraag of alles duidelijk is.

4. IP-adres

Op internet kijken we mogelijk naar uw IP-adres. Wij onthouden uw voorkeuren en kunnen zo een passend advies geven.

5. E-mailadres

U krijgt een e-mail over uw aanvragen die u hebt gedaan. Nieuwsbrieven ontvangt u ook per e-mail. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

 

Verder gebruiken wij uw gegevens voor het volgende:

1. Contactname

Naam, post- en factuuradres, telefoonnummer om feedback te krijgen op onze voorstellen aanbiedingen of aanwezigheden op onze events. Handig, dan hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. Wij bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen. Dan kunnen we u sneller en gerichter helpen.

2. Nieuwsbrieven

U kunt nieuwsbrieven en andere aanbiedingen van ons ontvangen. Voor de inhoud daarvan, kunnen wij kijken naar uw interesses en eerdere bestellingen. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan kan kunt u zich steeds uitschrijven via de link in de nieuwsbrief. U kunt ons dit ook laten weten door een kaartje te sturen aan: DM Invest Properties BV, Vlieghavenlaan 138A, 3140 Keerbergen of door een e-mail te sturen naar office@dminvest.eu

3. Reviews en tevredenheidsenquête

U kunt andere klanten helpen met uw review. Door ervaringen te delen, geeft u anderen een nóg beter beeld van DM Invest Properties Int. BV. De antwoorden die u geeft in onze tevredenheidenquête worden door ons bekeken om onze dienstverlening verder te verbeteren. In dat kader kunnen we uw antwoorden en gegevens ook delen met onze leveranciers en partners, zoals onderaannemers. Er kan ook contact met u worden gezocht naar aanleiding van een ingevulde enquête, bijvoorbeeld om aanvullende vragen te stellen of om u te bedanken voor uw feedback.

4. Acties & events

Indien u heeft deelgenomen aan een actie of evenement kunnen wij contact met u opnemen en informeren wij u indien u gewonnen hebt. We gebruiken deze gegevens ook om onze acties te analyseren.

5. Advies op maat

Als u onze website bezoekt, ons liket op Facebook, een aanvraag bij ons plaatst onthouden wij wat u leuk vindt. Wij doen het zoekwerk en helpen u met mooie aanbiedingen, bijvoorbeeld per mail. Wij gebruiken uw gegevens ook om onze dienstverlening en websites te verbeteren. En om nuttige advertenties te laten zien op bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Onder meer wanneer u social media gebruikt op verschillende apparaten is het mogelijk dat u deze advertenties ook op deze andere apparaten ziet. Cookies spelen daarbij een rol. Om informatie en aanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten vergelijken of combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Voor zover wettelijk vereist vraagt IIC Topsource BVBA uw toestemming, voordat zij uw gegevens aan derden verstrekt.

6. Vordering gegevens

Onder omstandigheden zijn we gehouden om persoonsgegevens door te geven aan relevante instanties. In verband met (internationale) sanctiewetgeving kan het onder omstandigheden ook voorkomen dat wij uw gegevens delen met bijvoorbeeld financiële instellingen.

 

Contact, inzage, wijzigen of verwijderen gegevens en klachten

Op verzoek zullen wij u aangeven of wij persoonsgegevens van u verwerken. Verder kunt u deze gegevens onder omstandigheden opvragen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, bijvoorbeeld als deze feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kan maken van (een deel van) onze diensten.

Via office@dminvest.eu kunt u contact met ons opnemen.

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

1. Bewaartermijnen

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren. U kan de termijnen opvragen via office@dminvest.eu .

2. Grondslagen

Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens op basis van

1) een overeenkomst,

2) in verband met een gerechtvaardigd belang van IC Topsource BVBA,

3) een gegeven toestemming,

4) in verband met een wettelijke plicht.

Uw gegevens gebruiken wij hoofdzakelijk in verband met uw aanvragen en op basis van een overeenkomst met u. Aanvullende contactmomenten, zoals reviews, marketingactiviteiten en het registreren en analyseren van uw handelingen geschiedt in verband met een gerechtvaardigd belang van IC Topsource BVBA. U kunt zich ook zelf inschrijven voor een nieuwsbrief. In dat geval geeft u ons toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken.

 

DM Invest Properties Int. BV, DM Invest International, DM Invest Spaans Vastgoed

Onder ‘DM Invest International’ of ‘DM Invest Spaans Vastgoed’ worden verstaan, DM Invest Properties Int. BV en de aan haar gelieerde ondernemingen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde onderdelen van de dienstverlening worden uitgevoerd door andere bedrijfspartners van DM Invest Properties Int. BV. Mochten persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt dan dient de toepasselijke wetgeving steeds te worden nageleefd en dienen passende maatregelen te worden genomen.

 

Wijzigingen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.