nl

DM Invest | De rol van de Spaanse notaris bij de aankoop van een huis

Fiscaal
26-07-2021

De rol van de Spaanse notaris bij de aankoop van een huis

Bij een koopovereenkomst is een notaris steeds essentieel. De rol van de notaris in Spanje is verschillend van de rol van een notaris in België bij het kopen van een woning. Lees verder om de verschillen te achterhalen en wat nu juist de taken van de notaris en je advocaat zijn indien je een woning in Spanje koopt.

Bij een koopovereenkomst is een notaris steeds essentieel. De rol van de notaris in Spanje is verschillend van de rol van een notaris in België bij het kopen van een woning. Lees verder om de verschillen te achterhalen en wat nu juist de taken van de notaris en je advocaat zijn indien je een woning in Spanje koopt. 

 

Laten we beginnen met de gelijkenissen. Een notaris in Spanje, is net als in België, een onafhankelijke functionaris die bevoegd is om authentieke documenten op te maken. Zo wordt de geldigheid van bepaalde documenten geverifieerd en kan er met zekerheid worden gesteld dat de handtekeningen onder de (notariële) documenten overeenkomen met de werkelijkheid. 

 

Het verschil tussen de rol van de notaris bij het sluiten van een koopovereenkomst tussen Spanje en België ligt in de mate van betrokkenheid van de notaris. 

In België speelt de notaris bij het tekenen van een koopovereenkomst van een woning een actieve rol. Zo stelt deze onder andere zelf documenten op, doet onderzoek naar de verkoper, controleert of een hypotheek of andere beslagen op het onroerend goed aanwezig zijn en meer. Het voordeel hiervan is dat er in dergelijke gevallen vaak geen advocaat door de koper hoeft worden aangesteld om de woning te controleren.  

In Spanje speelt de notaris een passievere rol. Deze controleert of de geldigheid van de documenten kloppen en of de betaling op correcte wijze wordt gedaan. Zo kan het voorkomen worden dat de koper een woning koopt waar een beslag op ligt of dat de voorstelling die over de woning was gegeven niet overeenkomt met de werkelijkheid.  

Om veilig onroerend goed in Spanje te kopen wordt er normaliter dan ook een advocaat ingeschakeld. Een objectieve advocaat verdedigt enkel de belangen van zijn cliënt en zal indien nodig adviseren om niet verder te gaan met de koop van het onroerend goed. 

 

De twee belangrijkste activiteiten van de Spaanse notaris zijn het verlijden van de akte en het krijgen van volmacht van de koper. De notaris ontvangt dan de notariële volmacht van de koper om in diens naam documenten op te halen, te tekenen en in te dienen. 

Hieronder staan de taken van een notaris en een advocaat in Spanje bij de aankoop van onroerend goed op een rijtje.  

 

Taken van de notaris bij een koopovereenkomst 

- Opstellen van de escritura (notariële koop- en verkoopakte) in samenwerking met koper en verkoper. Hierbij ontvangt de koper een copia simple, een kopie van de ondertekende escritura 

- Informeren van de koper en verkoper over hun rechten en plichten 

- Controleren van de documenten (zoals de oude koopakte, legitimatiebewijzen, belastingen, nutsvoorzieningen etc.) 

- Controleren van de betalingen van onroerend goed en belastingen 

- Opvragen van een beschrijving van het onroerend goed bij het registro 

- Inschrijving van de nieuwe eigenaar in het kadaster en registro 

- Opvragen van een nota simple (uittreksel) uit het registro de propriedad (eigendomsregister) 

 

Taken van de advocaat bij een koopovereenkomst 

- Controleren van eigendom op hypotheek, lasten en andere beslagen 

- Controleren van vergunningen op de bouwwerken 

- Het raadplegen en controleren van registro en cadastro 

- Controleren van wooncertificaten (cedula de habitabilidad) en overige zaken. 

- Opstellen en aanpassen van (voorlopig) koopcontract (contrato de arras) 

- Opstellen van notariële koopakte (in samenwerking met notaris en verkopende partij) 

- Begeleiden van de koper bij benodigde documentatie (NIE) 

- Begeleiden van de koper bij het openen van een Spaanse bankrekening 

- Opstellen van het reserveringscontract 

- Raadplegen en controleren van nota simple 

 

Wij, DM Invest, begeleiden de klant zowel bij de advocaat als bij de notaris. Als je geen advocaat kent, dan helpen we bij het zoeken van een advocaat. Daarbij gaan we actief opzoek naar een advocaat die Nederlands spreekt. 

Zo, dit was een bondige uitleg van de rol van de notaris bij de aankoop van een huis in Spanje. 

 

¡ Hasta pronto ! 

Schrijf je in

Blijf op de hoogte