nl

DM Invest | Heb je een N.I.E. nummer nodig in Spanje

Fiscaal
21-12-2017

Heb je een N.I.E. nummer nodig in Spanje

Als je vastgoed aankoopt in Spanje, dan heb je een N.I.E. nummer nodig. Wat is het NIE nummer?

Als je vastgoed aankoopt in Spanje, dan heb je een N.I.E. nummer nodig. 

 

Wat is het NIE nummer?

Het identificatienummer voor buitenlanders (NIE = Número de Identidad de Extranjero) is een uniek en exclusief persoonlijk nummer, dat het hoofdbureau van de Spaanse politie toewijst aan buitenlanders.

Het NIE nummer dient niet ter vervanging van, maar ter aanvulling van de geldige identiteitsdocumenten die een Europese burger altijd  bij zich moet dragen in Spanje, zoals de nationale identiteitskaart of een paspoort.

Dit NIE nummer staat op alle documenten die worden uitgegeven en alle aanvragen die gericht zijn aan Openbare Bestuursorganen. Het wordt ook vermeld bij een aantal belangrijke privé-zaken (zoals o.a. bij bankinstellingen en bij het afsluiten van verzekeringen).

NIE-nummers zijn voor onbepaalde tijd geldig.

 

Waarom heb je er één nodig ?

Je hebt bijvoorbeeld een NIE-nummer nodig om een woning te kopen, een auto te kopen, een bankrekening te openen, voor de aansluiting van de nutsvoorzieningen, om een zaak op te starten,  en, het belangrijkste -  voor wat de Spaanse staat betreft -  je belastingen te betalen.

Zonder een NIE-nummer zijn de Spaanse belastingautoriteiten niet in staat om de jaarlijkse belastingen zoals de inkomstenbelasting te verwerken.

 

Wie heeft een NIE nummer nodig?

• Elke buitenlander die in Spanje belastingplichtig wordt, heeft in Spanje een NIE-nummer nodig.

• Elke niet-ingezeten buitenlander die onroerend goed in Spanje koopt. Als een paar samen een woning in Spanje koopt en ze de woning beide namen registreren, moeten ze beiden een NIE-nummer in Spanje verkrijgen.

• Iedereen die in Spanje wil werken of een bedrijf in Spanje wil beginnen.

 

Hoe kan je een NIE nummer verkrijgen?

Als je onroerend goed in Spanje koopt, moet je een NIE-nummer hebben op het moment dat je de akten van aankoop bij de notaris ondertekent, in het Spaans bekend als de Escritura.

 

Hoe vraag je een NIE-nummer aan?

Enkele belangrijkste zaken die je nodig hebt voor de aanvraag: het NIE aanvraagformulier, geldige identiteitsbewijzen en een rechtvaardiging waarom je een NIE nodig hebt zoals bvb. de koopovereenkomst.

Het NIE nummer kan zowel in Spanje, als op het Spaanse Consulaat in het land van herkomst worden aangevraagd.

Als onderdeel van de dienstverlening begeleidt DM Invest zijn klanten bij deze aanvraag waardoor alles vlot en zonder zorgen verloopt.

 

In Spanje

Zelf. Als men besluit het NIE nummer in Spanje aan te vragen, moet dat gebeuren op het kantoor van de dichtstbijzijnde afdeling van de Nationale Politie of bij het Kantoor voor Buitenlanders (Extranjeria), afhankelijk van de plaats waar men woont.

In Spanje kan men het NIE nummer ook laten aanvragen door een vertegenwoordiger. Deze moet zijn status van vertegenwoordiger doen blijken uit een voor de notaris verleden volmacht en de documentatie die het verzoek rechtvaardigt overhandigen.  Dit is de meest aangewezen werkwijze die DM Invest hanteert waarbij een volmacht wordt verleend aan de advocaat van de koper.

Als eenmaal het NIE nummer is aangevraagd krijgt men, afhankelijk van het kantoor, het NIE onmiddellijk of na maximum twee weken.  Rekening houdende met de datum van het verlijden van de aankoopakte van de woning ( Escritura) betekent dit dat je best in Spanje best op 1 maand doorlooptijd rekent rekening houdt doet en best 2 maanden op voorhand als je via een consulaat in het buitenland de aanvraag doet.

 

In België

Men dient zich dan persoonlijk te melden bij de Spaanse Ambassade of het Spaanse Consulaat in het België.

De aanvraagdocumenten worden dan opgestuurd naar Spanje. De Ambassade of het Consulaat wijzen geen NIE nummers toe. Enkel de aanvraag wordt behandeld en die wordt verder verwerkt door het Hoofdbureau van Politie in Spanje. Vandaar dat het verwerkingsproces langer duurt.

 

Heb je nog vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

 

Contacteer ons

 

¡Hasta pronto!
 

Schrijf je in

Blijf op de hoogte