nl

DM Invest | Rol notaris bij aankoop van jouw Spaanse woning

Fiscaal
24-10-2023

Rol notaris bij aankoop van jouw Spaanse woning

Wanneer je een woning koopt in Spanje, dan is een Spaanse notaris steeds essentieel. Voor vastgoed dat in Spanje gelegen is, is het een notaris in Spanje die de aankoopakte verlijdt, geen Belgische notaris. De rol van de notaris in Spanje bij het kopen van een woning is echter wat verschillend van die van een notaris in België.

Wanneer je een woning koopt in Spanje, dan is een Spaanse notaris steeds essentieel. Voor vastgoed dat in Spanje gelegen is, is het een notaris in Spanje die de aankoopakte verlijdt, geen Belgische notaris. De rol van de notaris in Spanje bij het kopen van een woning is echter wat verschillend van die van een notaris in België. 

 

Laten we beginnen met de gelijkenissen. Een notaris in Spanje, is net als in België, een onafhankelijke functionaris die bevoegd is om authentieke documenten op te maken. Zo wordt de geldigheid van bepaalde documenten geverifieerd en kan er met zekerheid worden gesteld dat de handtekeningen onder de (notariële) documenten overeenkomen met de werkelijkheid. 

 

Het verschil tussen de rol van de notaris bij het sluiten van een koopovereenkomst tussen Spanje en België ligt in de mate van betrokkenheid van de notaris.

 

In België speelt de notaris bij het tekenen van een koopovereenkomst van een woning een actieve rol. Zo stelt deze onder andere zelf documenten op, doet onderzoek naar de verkoper, controleert of een hypotheek of andere beslagen op het onroerend goed aanwezig zijn en meer. Het voordeel hiervan is dat er in dergelijke gevallen vaak geen advocaat door de koper hoeft worden aangesteld om de woning te controleren.  

 

In Spanje speelt de notaris een passievere rol. Deze controleert of de geldigheid van de documenten kloppen en of de betaling op correcte wijze wordt gedaan. Zo kan het voorkomen worden dat de koper een woning koopt waar een beslag op ligt of dat de voorstelling die over de woning was gegeven niet overeenkomt met de werkelijkheid.  

 

Om veilig onroerend goed in Spanje te kopen schakel je normaliter dan ook een advocaat in. Dit is geen verplichting, maar zeker wel een aanrader. Een advocaat verdedigt de belangen van zijn cliënt. De advocaat doet onderzoek naar de nodige vergunningen, schulden, leningen, bankgarantie bij aankoop op plan etc.; en zal je ook adviseren hoe verder te gaan met de aankoop van het onroerend goed als je bijvoorbeeld op naam van de kinderen wil kopen. 

 

Een andere taak van de Spaanse notaris is het verlijden van een notariële volmacht die de koper verleent. De koper verleent zijn/haar advocaat een notariële volmacht om in diens naam documenten op te halen, te tekenen en in te dienen. Zo wordt het hele aankoopproces vereenvoudigd en kan veel over-en-weer reizen vermeden worden.

Hieronder staan de taken van een notaris en een advocaat in Spanje bij de aankoop van onroerend goed op een rijtje.  

 

Taken van de notaris bij de aankoop van vastgoed:

Opstellen van de escritura (notariële koop- en verkoopakte) in samenwerking met koper en verkoper. Hierbij ontvangt de koper een copia simple, een kopie van de ondertekende escritura 
Informeren van de koper en verkoper over hun rechten en plichten 
Controleren van de documenten (zoals de oude koopakte, legitimatiebewijzen, belastingen, nutsvoorzieningen etc.) 
Controleren van de betalingen van onroerend goed en belastingen 
Opvragen van een beschrijving van het onroerend goed bij het registro 
Inschrijving van de nieuwe eigenaar in het kadaster en registro 
Opvragen van een nota simple (uittreksel) uit het registro de propriedad (eigendomsregister) 
 

 

Taken van de advocaat bij de aankoop van vastgoed:

Controleren van eigendom op hypotheek, lasten en andere beslagen 
Controleren van vergunningen op de bouwwerken 
Het raadplegen en controleren van registro en cadastro 
Controleren van wooncertificaten (cedula de habitabilidad) en overige zaken. 
Opstellen en aanpassen van (voorlopig) koopcontract (contrato de arras) 
Opstellen van notariële koopakte (in samenwerking met notaris en verkopende partij) 
Begeleiden van de koper bij benodigde documentatie (NIE) 
Begeleiden van de koper bij het openen van een Spaanse bankrekening 
Opstellen van het reserveringscontract 
Raadplegen en controleren van nota simple 
 

Met DM Invest, begeleiden we de klant zowel bij de notaris als de advocaat. Ken je geen notaris of advocaat, dan helpen we jou bij het zoeken. Daarbij raden we een advocatenkantoor aan waar iemand Nederlands spreekt. 

Schrijf je in

Blijf op de hoogte